UNINOVA

InnovatiaEdificio Emprendia

INICIO QUIENES SOMOS SERVICIOS DOCUMENTOS TIENES UNA IDEA?
 


 
GALEGO
ESPANOL
 
 

 

 
   
 
Erasmus Jovenes

RedEmprendia
 
Red Incuba.
 
eventos
noticias
contacto
quienes somos
servicios
documentos
idea
 
servizos
 


SERVIZO DE ASESORAMIENTO A EMPRENDEDORES UNIVERSITARIOS

Detección de emprendedores
O punto de partida na actividade de UNINOVA é un proxecto innovador ou de base tecnolóxica promovido por un emprendedor universitario. UNINOVA realiza labores de difusión da cultura emprendedora, así como de seguimento e identificación de proxectos de investigación dentro da Univesidade de Santiago de Compostela.

¿Cres que tes potencial emprendedor? Avalíalo ti mesmo: Cuestionario de Autoevaluación Emprendedora XLS

CUADRO

Elaboración dun plan de empresa
O plan de empresa é un documento escrito que reflicte tódolos aspectos que precisamos coñecer para poñer en marcha a nosa idea empresarial.
No plan de empresa recóllese a viabilidade económica, financeira e comercial do proxecto ademais dos recursos humanos precisos para levar adiante o proxecto, forma xurídica mais axeitada, sector de mercado o que van dirixidos os produtos ou servizos, etc.
O plan de empresa é de enorme utilidade para os promotores do proxecto xa que lles vai servir para:

 i. Aclarar e contrastar os datos iniciais
 ii. Ser aportado como documento sólido de viabilidade ante calquer organismo ou entidade bancaria
 iii. Ser engadido como tarxeta de presentación ante posibles socios ou clientes

UNINOVA pon a disposición dos emprendedores o seu equipo de expertos para axudalos na elaboración do plan de empresa.
Primeiros pasos para facer un plan de empresa: Memoria descriptiva del proyecto DOC

CUADRO

Financiamento
O financiaciamento das iniciativas empresariais que se instalen en UNINOVA pasa por diferentes alternativas:

1. Vía Tradicional: as entidades financeiras galegas, Caixa Galicia e Santander Central Hispano, ofrecen condicións de financiamento preferentes ás empresas emprazadas en UNINOVA e teñen unha predisposición favorable para estudiar os seus planos de empresa.
2. Vía Novedosa: Capital Risco. A Universidade de Santiago de Compostela constituíu unha sociedade de capital risco, UNIRISCO, para dar apoio financieiro a aquelas empresas innovadoras creadas por emprendedores universitarios.
3. Autofinanciamento. É primordial que o emprendedor sempre teña que facer unha achega propia. Trátase con isto de que invista naquilo no que máis cre, na súa idea, para convertela en empresa.

A USC pode participar no capital social das empresas incubadas de forma minoritaria e temporal.

CUADRO

Establecemento na incubadora
Se como resultado da elaboración do plan de empresa se conclúe que o proxecto resulta viable, establecerase nas instalacións da incubadora. UNINOVA dispón de despachos desde 15m2 ata módulos industriais de 100m2 con peiraos de carga que ofrecen unha gran versatilidade para adaptarse ás circunstancias específicas de cada empresa. Cada módulo está equipado cos seguintes servizos:

i. Saída a internet via fibra óptica
ii. Acceso dixital a voz e datos
iii. Servizo de secretaría e central telefónica
iv. Servizo de traduccións
v. Servizo de seguridade
vi. Tramitación de axudas ante organismos públicos, nacionais e europeos
vii. Biblioteca de xestión empresarial, marketing e innovación tecnolóxica

CUADRO

Seguimento e apoio
As empresas instaladas en Uninova beneficiaranse en todo momento do apoio dun equipo de expertos en materia de xestión, deseño comercial, económico-financeiro e informático ademais dun continuo asesoramento na xestión empresarial.
Realizarase un seguimento semestral do balance e conta de resultados das empresas para comprobar o seu saneamento.

CUADRO

Internacionalización
A partires do segundo ano de actividade espérase que as empresas leven a cabo operacións comerciais no exterior polo que UNINOVA lles falicilitará un estudo dos mercados internacionais así como o establecemento de contactos no exterior.

CUADRO

Formación
Uninova, consciente da importancia que ten a formación en todas e en cada unha das fases do proceso de creación dunha empresa, presta unha especial atención a este capítulo mediante a impartición de xornadas formativas tanto na fase previa da incubación (formación teórica e práctica sobre como elaborar o plan de empresa) como na fase de asentamento na incubadora (organizando cursos de breve duración e eminentemente prácticos sobre marketing, finanzas, management) ademais de impartir cursos a medida das necesidades de cada unha das empresas.

CUADRO

 

 

 

 
PAIT
empresas incubadas
 
Relación de empresas incubadas e domiciliadas con UNINOVA.

ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
---
 
(c) 2005 UNINOVA, Sociedade para a Promoción de Iniciativas Empresariais Innovadoras, S.L.  | Texto legal
AENOR