UNINOVA

InnovatiaEdificio Emprendia

INICIO QUIENES SOMOS SERVICIOS DOCUMENTOS TIENES UNA IDEA?
 


 
GALEGO
ESPANOL
 
   
   
 
Erasmus Jovenes

RedEmprendia
 
Red Incuba.
 
eventos
noticias
contacto
quienes somos
servicios
documentos
idea
 
EMPRESA
 
DART

NOME

DART
RAZÓN SOCIAL
Detection And Radiation Technologies, S.L.
PROMOTORES
Faustino Gómez Rodríguez, Aurelio Vázquez Luque, Diego Miguel González Castaño e Juan Pardo Montero.
SECTOR DE ACTIVIDADE
Produto de medida de radiación aplicado aosector médico e industrial.
ENDEREZO
Edificio Emprendia
Campus Vida s/n
15782 Santiago de Compostela
(ESPAÑA)
Tel. +34 881 126 884
Fax -
e-mail info@dart-dosimetry.com
web www.dart-dosimetry.com
 

EMPRESA
 
DART


Detection And Radiation Technologies S.L. (DART) é unha empresa spin-off nacida da alianza entre a Universidade de Santiago e a Fundación Ramón Domínguez do SERGAS. Os promotores de DART foron membros activos do Grupo de Investigación en Radiofísica da Universidade de Santiago, traballando en I+D aplicada á radioterapia desde o ano 2002. DART centra a súa actividade no deseño e fabricación de detectores de dosimetría para o control e verificación dos equipos dos servizos de Radioterápia prestando especial atención ás necesidades particulares demandadas polos nosos clientes.


Produtos e servizos

 

DART deseña e fabrica detectores de radiación para o control de calidade de servizos de Radioterapia. Permite a medida dosimétrica de maior resolución do mercado ao dispor do equipo con maior número de canais, servindo tanto para o control de calidade como para a verificación dosimétrica, ao tempo que inclúe un software "usable" para poder visualizar o mapa de doses medido. Á súa vez DART ofrece a posibilidade de asistencia técnica de mantemento para os produtos ofertados. Complementariamente, DART proporciona aos seus clientes accesorios para os seus programas de Control de Calidade en Imaxe Médica seguindo os estándares aplicables e/ou as especificacións demandadas en cada caso. Ademais da liña de produtos de dosimetría, DART desenvolve a medida sistemas de inspección baseados en Raios X para o control de calidade e ensaios non destrutivos.

DART
DART
 
 
PAIT
empresas incubadas
 
Relación de empresas incubadas e domiciliadas con UNINOVA.

ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
---
 
(c) 2005 UNINOVA, Sociedade para a Promoción de Iniciativas Empresariais Innovadoras, S.L.  | Texto legal
AENOR