UNINOVA

InnovatiaEdificio Emprendia

INICIO QUIENES SOMOS SERVICIOS DOCUMENTOS TIENES UNA IDEA?
 


 
GALEGO
ESPANOL
 
   
   
 
Erasmus Jovenes

RedEmprendia
 
Red Incuba.
 
eventos
noticias
contacto
quienes somos
servicios
documentos
idea
 
EMPRESA
 
HIDROVERMI

NOME

HIDROVERMI
RAZÓN SOCIAL
Hidrovermi, S.L.
PROMOTORES
Edgar Romero Lema e Pablo Álvarez Fariña
SECTOR DE ACTIVIDADE
Reutilización e reciclaxe dos bio-produtos do fogar
ENDEREZO
Edificio Emprendia
Campus Vida, s/n
15782 Santiago de Compostela
ESPAÑA
Tel. +34 881 815 596
Fax +34 881 815 591
e-mail hidrovermi@uninova.org
web 
 

EMPRESA
 


Estímase que máis de 330.000 fogares da zona rural de Galicia (España) non teñen acceso directo aos sistemas de sumidoiro. Esta situación está chegando a ser moi problemática xa que os pozos sépticos actuais aínda en funcionamento chegaron a ser un perigo potencial para a contaminación da auga subterránea. HIDROVERMI está desenvolvendo unha tecnoloxía barata que recicla o lixo humano e animal de orixe fecal para a produción do biogás.


Produtos e servizos

 

Mellorouse a tecnoloxía proposta a partir da experiencia adquirida durante a instalación da planta de tratamento para degradar lodos de orixe residual extraídos das lagoas de oxidación da cidade de Tarija (Bolivia, 2004-2005).
Hidrovermi está disposto a proporcionar estudos da viabilidade e de custo máis a instalación do sistema completo para a produción do biogás. Espérase que a curto prazo esta tecnoloxía se poida ampliar a algunhas outras zonas rurais de España pero está supeditada ás axudas dos medios, das autoridades locais e das comunidades de zonas rurais, que sexan os benefactores principais desta tecnoloxía a unha escala menor.

HIDROVERMI
HIDROVERMI
 
 
PAIT
empresas incubadas
 
Relación de empresas incubadas e domiciliadas con UNINOVA.

ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
---
 
(c) 2005 UNINOVA, Sociedade para a Promoción de Iniciativas Empresariais Innovadoras, S.L.  | Texto legal
AENOR