UNINOVA

InnovatiaEdificio Emprendia

INICIO QUIENES SOMOS SERVICIOS DOCUMENTOS TIENES UNA IDEA?
 


 
GALEGO
ESPANOL
 
   
   
 
Erasmus Jovenes

RedEmprendia
 
Red Incuba.
 
eventos
noticias
contacto
quienes somos
servicios
documentos
idea
 
EMPRESA
 
BIOVÍA CONSULTOR AMBIENTAL

NOME

BIOVÍA CONSULTOR AMBIENTAL
RAZÓN SOCIAL
Biovía Consultor Ambiental, S.L.
PROMOTORES
Ana Isabel Rey Asensio
SECTOR DE ACTIVIDADE
Consultoría medioambiental
ENDEREZO
Tel. +34 681 158 875
Fax
e-mail info@biovia.es
web www.biovia.es
 

EMPRESA
 
BIOVÍA CONSULTOR AMBIENTAL


Na actualidade o control e vixilancia da contaminación se realiza maioritariamente por medios convencionais mediante análises físico-químicos. Esta metodoloxía ten un alto custo e baixa representatividade dos danos reais sobre a saúde humana e o ecosistema. Biovía desenvolve e comercializa novas eco-ferramentas ambientais baseadas na biomonitorización para a vixilancia e o control do medio ambiente. As técnicas de biomonitorización constitúen un método integrado de vixilancia ambiental e de avaliación da calidade dos ecosistemas.


Produtos e servizos

 

Biovía comercializa unha batería de bioensaios que cubre os ecosistemas terrestre, fluvial e marino. Entre os servizos tecnolóxicos que desenvolvemos están as análises de contaminantes en medio e organismos; o deseño de redes de biomonitorización da contaminación; informes sobre contaminación de contornos industriais; identificación de focos de contaminación, avaliación de danos e riscos ambientais; plans de vixilancia ambiental, informes técnicos sobre ecotoxicidade para organismos públicos e empresas privadas; identificación de características fisiolóxicas de interese en estratexias de mellora de especies; plans de vixilancia medio ambiental etc.

Froito do noso espírito innovador de Biovía, nace a marca de garantía “Calidade Aire Limpo”. A marca constitúese como unha ferramenta para impulsar, promover e fomentar a producción limpa e o crecemento sostible e respetuoso co medio ambiente. Preténdese distinguir a aquelas persoas, empresas e/ou entidades que realizan unha actividade libre de microcontaminantes atmosféricos, contribuíndo así á súa valorización, notoriedade e recoñecemento dos esforzos realizados para o mantemento e protección do medio ambiente e do patrimonio natural.

BIOVÍA CONSULTOR AMBIENTAL
BIOVÍA CONSULTOR AMBIENTAL
 
 
PAIT
empresas incubadas
 
Relación de empresas de UNINOVA externalizadas.

ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
---
 
(c) 2005 UNINOVA, Sociedade para a Promoción de Iniciativas Empresariais Innovadoras, S.L.  | Texto legal
AENOR