UNINOVA

InnovatiaEdificio Emprendia

INICIO QUIENES SOMOS SERVICIOS DOCUMENTOS TIENES UNA IDEA?
 


 
GALEGO
ESPANOL
 
   
   
 
Erasmus Jovenes

RedEmprendia
 
Red Incuba.
 
eventos
noticias
contacto
quienes somos
servicios
documentos
idea
 
EMPRESA
 
LOGIC BIOTECH

NOME

LOGIC BIOTECH
RAZÓN SOCIAL
Logic Biotech, S.L.
PROMOTORES
Manuel Freire-Garabal, Mª Jesús Núñez, José Gómez e Pilar Riveiro
SECTOR DE ACTIVIDADE
Biotecnoloxía
ENDEREZO
Tel.
Fax
e-mail 
web 
 

EMPRESA
 
LOGIC BIOTECH


Logic Biotech arrinca a súa actividade empresarial en novembro de 1999, por mor das investigacións de expertos en Biotecnoloxía Celular e Tisular, procedentes dos campos da Farmacoloxía, Enfermería, Bioloxía Celular e Anatomía Patolóxica.


Produtos e servizos

 

A súa actividade céntrase na obtención de novos ingredientes para a súa incorporación a produtos propios ou alleos. Ademais realiza labores de consultoría en Biotecnoloxía, co fin de implementar as técnicas e procesos produtivos, especialmente en PEMES, desenvolve control de calidade, control de residuos, e promoción, distribución e comercialización de bens de consumo obtidos pola devandita aplicación.

Un exemplo do seu traballo é a obtención de aceites esenciais a partir de diferentes especies vexetais, de aplicación na industria farmoquímica e alimentaria. Tamén leva a cabo a explotación comercial dalgunhas especies vexetais non aproveitadas no noso contorno como a viola odorata, investigando a mellora das súas condicións de cultivo e a súa producción industrial. A partir desta flor, elabóranse e comercialízanse esencia, caramelos e xarope.

LOGIC BIOTECH
 
 
PAIT
empresas incubadas
 
Relación de empresas de UNINOVA externalizadas.

ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
---
 
(c) 2005 UNINOVA, Sociedade para a Promoción de Iniciativas Empresariais Innovadoras, S.L.  | Texto legal
AENOR