UNINOVA

InnovatiaEdificio Emprendia

INICIO QUIENES SOMOS SERVICIOS DOCUMENTOS TIENES UNA IDEA?
 


 
GALEGO
ESPANOL
 
   
   
 
Erasmus Jovenes

RedEmprendia
 
Red Incuba.
 
eventos
noticias
contacto
quienes somos
servicios
documentos
idea
 
EMPRESA
 
ETNOGA PATRIMONIO CULTURAL

NOME

ETNOGA PATRIMONIO CULTURAL
RAZÓN SOCIAL
Etnoga Xestión do Patrimonio Cultural, S.L.
PROMOTORES
Olga Conde Abalde e Carmela Sánchez Arines
SECTOR DE ACTIVIDADE
Xestión cultural
ENDEREZO
Rúa de San Lázaro nº 58 - baixo
15707 Santiago de Compostela
ESPAÑA
Tel. + 34 981 936 327 / +34 695 491 898-9
Fax +34 981 936 351
e-mail etnoga@etnoga.com
web www.etnoga.com
 

EMPRESA
 
ETNOGA PATRIMONIO CULTURAL


ETNOGA é unha empresa dedicada á xestión do patrimonio cultural. O propósito a acadar é o recoñecemento e análise da situación actual da nosa riqueza histórico-artística.
A existencia de inventarios e catálogos permiten ter un control dos bens para a súa protección. Esta medida facilita a conservación e posterior difusión para o seu uso e goce.

1. Catalogar o patrimonio cultural para protexelo, divulgalo e disfrutalo.
2. Coñecer e promocionar o patrimonio servidno de instrumento de apoio a institucións e administracións.
3. Fomentar a concienciación social para potenciar a defensa dos bens patrimoniais.
4. Asesorar á comunidade para rendibilizar o patrimonio.
5. Estudar o patrimonio e analizar sistematicamente a súa importancia como reclamo turístico.
6. Educar desde a infancia para a continuidade da memoria histórica.


Produtos e servizos

 

INTERVENCIÓNS NO PATRIMONIO

1. Catalogación dos bens do patrimonio cultural.
2. Restauración de bens do patrimonio.
3. Elaboración de inventarios e catálogos de patrimonio.
4. Redacción de informes de Bens de Interese Cultural (B.I.C.)
5. Redacción de catálogos dos Planos Xerais de Ordenación Municipal (P.X.O.M.s)

ESTUDOS CULTURAIS

6. Estudos de público para estatísticas de ofertas culturais.
7. Estudos de viabilidade para a promoción turística.
8. Estudos etnográficos.
9. Estudos toponímicos.
10. Colaboración en estudos de impacto medioambiental.

DIVULGACIÓN DO PATRIMONIO

11. Creación e promoción de rutas turísticas.
12. Publicacións e cursos especializados.
13. Montaxe de exposicións.

FORMACIÓN E EDUCACIÓN

14. Formación de persoal para a xestión do patrimonio.
15. Organización de actividades de tempo libre.
16. Organización de saídas didácticas.

ETNOGA PATRIMONIO CULTURAL
ETNOGA PATRIMONIO CULTURAL
 
 
PAIT
empresas incubadas
 
Relación de empresas de UNINOVA externalizadas.

ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
---
 
(c) 2005 UNINOVA, Sociedade para a Promoción de Iniciativas Empresariais Innovadoras, S.L.  | Texto legal
AENOR