UNINOVA

InnovatiaEdificio Emprendia

INICIO QUIENES SOMOS SERVICIOS DOCUMENTOS TIENES UNA IDEA?
 


 
GALEGO
ESPANOL
 
   
   
 
Erasmus Jovenes

RedEmprendia
 
Red Incuba.
 
eventos
noticias
contacto
quienes somos
servicios
documentos
idea
 
EMPRESA
 
DEVALAR

NOME

DEVALAR
RAZÓN SOCIAL
Devalar Consultoría Europea, S.L.
PROMOTORES
Esther Rodríguez López e Manuel González López
SECTOR DE ACTIVIDADE
Consultoría europea
ENDEREZO
Rúa Xaquín Lorenzo, nº 6 - 1º A
15895 Milladoiro (Ames)
ESPAÑA
Tel. +34 981 521 204
Fax +34 981 521 175
e-mail devalar@devalarconsult.com
web www.devalarconsult.com
 

EMPRESA
 
DEVALAR


DEVALAR Consultoría Europea S.L., empresa cualificada como ILE (Iniciativa Local de Emprego) preséntase como unha proposta empresarial promovida por un equipo multidisciplinar de profesionais con formación nos eidos das Ciencias Sociais e Políticas, do Dereito e da Economía.

O NOSO TRABALLO céntrase na xestión integral de proxectos e fondos europeos que parte dun coñecemento especializado do entramado administrativo europeo e das Políticas Comunitarias.
O NOSO OBXECTIVO: asesorar ás empresas, administracións públicas e outras entidades que o requiran na elaboración, execución, xustificación e avaliación dos seus proxectos. Procuramos que estes acaden as máis axeitadas liñas de financiamento buscando a complementariedade entre as diversas fontes comunitaria, estatal e autonómica.


Produtos e servizos

 

DEVALAR Consultoría Europea, ofrece servizos especializados para a xestión integral de proxectos, a formación e o asesoramento nas áreas de:

Promoción Económica e Social
Dentro desta área teñen cabida proxectos que se acollen a liñas concretas de financiamento comunitario de cara
á dinamización socioeconómica local e rexional, igualdade de oportunidades, educación e cultura, implantación da sociedade da información, medio ambiente...

Promoción Exterior e Cooperación Internacional
DEVALAR colabora na proxección exterior das iniciativas de mercado e dos intereses comerciais dos
seus clientes. Asemade, poñemos os medios que faciliten a realización de proxectos no campo da cooperación internacional promovidos por entidades públicas e privadas, tales como Alfa en materia de ensino superior ou @lis relativo ao uso das tecnoloxías da información.

Promoción da Innovación Tecnolóxica
Dar resposta ás necesidades de empresas e centros de investigación fronte aos novos retos que presenta a innovación tecnolóxica, é o obxectivo que se teñen marcado os diversos programas de acción para a Investigación, o Desenvolvemento e a Demostración (I+D+D). Por isto, a política comunitaria a través do VI Programa Marco e a política estatal co Plan Nacional de I+D, poñen a disposición dos axentes interesados os medios para dar viabilidade a estes proxectos.

DEVALAR
 
 
PAIT
empresas incubadas
 
Relación de empresas de UNINOVA externalizadas.

ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
---
 
(c) 2005 UNINOVA, Sociedade para a Promoción de Iniciativas Empresariais Innovadoras, S.L.  | Texto legal
AENOR