UNINOVA

InnovatiaEdificio Emprendia

INICIO QUIENES SOMOS SERVICIOS DOCUMENTOS TIENES UNA IDEA?
 


 
GALEGO
ESPANOL
 
   
   
 
Erasmus Jovenes

RedEmprendia
 
Red Incuba.
 
eventos
noticias
contacto
quienes somos
servicios
documentos
idea
 
EMPRESA
 
EGANET

NOME

EGANET
RAZÓN SOCIAL
Asociación de Empresas Galegas Adicadas a Internet
PROMOTORES
Eganet
SECTOR DE ACTIVIDADE
Tecnoloxías da información e as comunicacións
ENDEREZO
Rúa Pérez Constanti, nº 12-1º
15702 Santiago de Compostela
ESPAÑA
Tel. + 34 881 976 930
Fax +34 881 976 932
e-mail info@eganet.org
web www.eganet.org
 

EMPRESA
 
EGANET


A Asociación de Empresas Galegas Adicadas a Internet (EGANET) é unha entidade sen ánimo de lucro constituída en Santiago de Compostela en marzo de 2000 co obxectivo de aglutinar nela ás empresas e profesionais do sector de Internet en Galicia, defendendo, promocionando e representando os seus intereses comúns, e contribuíndo, deste xeito, a un desenvolvemento óptimo deste sector na comunidade galega.
EGANET desenvolve a súa actividade no sector de Internet e as Novas Tecnoloxías da Información e as Comunicacións.


Produtos e servizos

 

EGANET constitúese coa fin de defender os intereses dos seus asociados, elevando aos poderes públicos as súas
iniciativas, reclamacións e aspiracións, e representándoos ante os diferentes organismos e institucións, tanto públicos como privados. Asemade, ofrece aos seus asociados os servizos demandados polos profesionais do sector (asesoría xurídica especializada, convenios preferenciais con consultoras, formación, asistencia a congresos, feiras…), fomentando a ética profesional e a creación de sinerxias entre as empresas asociadas.

EGANET
 
 
PAIT
empresas incubadas
 
Relación de empresas de UNINOVA externalizadas.

ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
---
 
(c) 2005 UNINOVA, Sociedade para a Promoción de Iniciativas Empresariais Innovadoras, S.L.  | Texto legal
AENOR