UNINOVA

InnovatiaEdificio Emprendia

INICIO QUIENES SOMOS SERVICIOS DOCUMENTOS TIENES UNA IDEA?
 


 
GALEGO
ESPANOL
 
   
   
 
Erasmus Jovenes

RedEmprendia
 
Red Incuba.
 
eventos
noticias
contacto
quienes somos
servicios
documentos
idea
 
EMPRESA
 
HELIONOVA

NOME

HELIONOVA
RAZÓN SOCIAL
Helionova, S. L.
PROMOTORES
Walther García Casal e José Luis Fernández Neira
SECTOR DE ACTIVIDADE
Enerxías renovables
ENDEREZO
As Galanas, 5
15895 TEO
ESPAÑA
Tel. +34 981 936 247
Fax + 34 981 936 281
e-mail info@helionova.es
web www.helionova.es
 

EMPRESA
 
HELIONOVA


Helionova, S.L., empresa cualificada como IEBT (Iniciativa de Emprego de Base Tecnolóxica), constituíuse
en marzo de 2001. Os promotores son titulados en Enxeñería Química, especializados en aforro enerxético e enerxías renovables. Desenvolve solucións enerxéticas que, minimizando o impacto ambiental, combinan enerxías alternativas, enxeñería e deseño de máxima calidade.

Helionova deseña, instala e xestiona sistemas para a obtención de calor e electricidade. O seu obxectivo é o aforro enerxético e a utilización de enerxías renovables. Helionova desenvolve proxectos integrais de subministro enerxético tanto a nivel doméstico como industrial.


Produtos e servizos

 

Consulting
Helionova desenvolve diferentes labores de consultoría, enfocadas ao emprego, xestión e uso racional de enerxías alternativas. Helionova colabora con diversos centros de investigación ofrecendo un amplo servizo de auditoría e diagnóstico enerxético.

Calor
Os colectores térmicos permítennos transformar a radiación solar en calor. Cos últimos avances técnicos
neste campo, conseguiuse que esta enerxía 100% renovable, se converta nun sistema de producción de calor totalmente competitivo. As súas aplicacións principais a obtención de calefacción, auga quente e climatización de piscinas.

Electricidade
A luz e o vento son fontes limpas e inesgotables de enerxía eléctrica. Sistemas baseados en paneis
fotovoltaicos e pequenos aeroxeradores permítennos a obtención de electricidade, incluso en lugares illados
e con problemas de subministro, estes sistemas presentan a solución ideal a estes problemas e mediante
os equipos de acumulación garántese un correcto abastecemento durante os 365 días do ano.

HELIONOVA
 
 
PAIT
empresas incubadas
 
Relación de empresas de UNINOVA externalizadas.

ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
---
 
(c) 2005 UNINOVA, Sociedade para a Promoción de Iniciativas Empresariais Innovadoras, S.L.  | Texto legal
AENOR