UNINOVA
InnovatiaEdificio Emprendia
INICIO QUIENES SOMOS SERVICIOS DOCUMENTOS TIENES UNA IDEA?
 


 
GALEGO
ESPANOL
 
 
eventos


11/09/2017 - 31/12/2018  PROGRAMA ARGOS EDICIÓN 2017

 
noticias
  24/04/2018 Experiencia de innovación en la USC con Akademia de Fundacion Innovación Bankinter | ler máis...
 
   
 
Erasmus Jovenes

RedEmprendia
 
Red Incuba
 
eventos
noticias
contacto
quienes somos
servicios
documentos
idea
 
eventos
 
   
12/11/2004

V CONCURSO DE IDEAS EMPRESARIAIS INNOVADORAS DA USC

O “V Concurso de Ideas Empresariais Innovadoras” ten por obxecto premiar a aqueles emprendedores que presenten ideas innovadoras susceptibles de converterse en proxectos empresariais no corto e medio prazo.

O Concurso rexerase polas seguintes bases:

Artigo 1.- Participantes:
O concurso vai dirixido a tódolos membros da comunidade universitaria (estudiantes, titulados, doutorandos, PAS, etc.) e a tódalas áreas de coñecemento (Humanidades, Ciencias da Saúde, Ciencias Sociais e Xurídicas, Ciencias Experimentais e Ensinanzas Técnicas,…) de calquera das universidades galegas.

Artigo 2.- Inscrición.
A inscrición no concurso realizarase de forma telemática, cumprimentando o formulario que aparece na páxina web de UNIEMPRENDE (www.uniemprende.es).

Artigo 3.- Prazo de presentación
O prazo de presentación é desde o 1 de outubro ó 12 de novembro de 2004 ás 14:00 h.

Artigo 4.- Premios
Outorgaranse 3 premios de 500 € por idea independentemente do número de participantes da mesma.
Estes premios están suxeitos a unha retención de IRPF.
Tódolos premiados terán a obrigación de entregar a seguinte documentación:
- Fotocopia DNI
- Fotocopia que acredite a súa vinculación universitaria (carné, título, impreso de matrícula, etc.)

Artigo 5.- Xurado
O xurado estará composto por representantes da USC e de entidades colaboradoras e a súa composición publicarase no mes de novembro na páxina web de UNIEMPRENDE (www.uniemprende.es).

Artigo 6.- Criterios de valoración.
Valorarase de forma preferente os seguintes aspectos:
§ Viabilidade da idea
§ Carácter innovador
§ Grao de madurez da idea

Artigo 7.- Confidencialidade.-
A USC comprométese a gardar confidencialidade sobre os datos e ideas aportados polos participantes que non foran premiados.
Establecerase un prazo de 2 meses desde o fallo do xurado para que os interesados recollan a documentación aportada, transcorrido ese prazo a documentación será destruída.

Artigo 8.-
A participación neste concurso implica a plena aceptación das súas bases e da decisión do xurado.
A organización do concurso resérvase o dereito a declarar deserto un ou varios premios, no caso de que as ideas non reúnan ás condicións necesarias para seren premiadas, así como poder ampliar os premios concedendo os accésits que considere oportunos.
Non poderán presentarse a este concurso, nin directamente nin a través de familiares, o persoal dalgunha das entidades relacionadas co Programa UNIEMPRENDE da USC.

Para máis información:

- En Santiago de Compostela

UNINOVA
Polígono Industrial do Tambre
Vía la Cierva s/n
15890 Santiago de Compostela
Tel. 981 519 600
info@uninova.org
http://www.uninova.org

OSIX
Área de Autoemprego
Tel. 981 563 100 Ext. 12852

- En Lugo

OSIX
Área de Autoemprego
Tel. 982 285 900 Ext. 22456


Más info:

www.uniemprende.es/

 

Listado de todos los eventos

PASADO 25/04/2018 ERASMUS For Young Entrepreneurs: Info Day (Santiago de Compostela, 24 abril 2018)
PASADO 24/04/2018 Clausura del curso de Innovación AKADEMIA en la USC
PASADO 09/03/2018 - 09/05/2018 XVI Concurso de Ideas Empresariales Innovadoras de la USC
PASADO 01/02/2018 ERASMUS For Young Entrepreneurs: Presentación a Empresarios (Santiago, 1 febreiro 2018)
PASADO 19/01/2018 - 01/02/2018 PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA ERASMUS FOR YOUNG ENTREPRENEURS A EMPRESARIOS
PASADO 11/01/2018 Formación gratuita para técnicos en emprendimiento en el marco del Proyecto SOLA
PASADO 27/11/2017 PROGRAMA YUZZ-EXPLORER Ed. 2017-2018
PASADO 11/09/2017 - 31/12/2018 PROGRAMA ARGOS EDICIÓN 2017
PASADO 11/09/2017 - 24/10/2017 CURSO DE INNOVACIÓN AKADEMIA YOU PROJECT 2017-2018
PASADO 09/03/2017 - 09/06/2017 XVI CONCURSO DE PROYECTOS EMPRESARIALES INNOVADORES DE LA USC
PASADO 14/11/2016 - 23/11/2016 GLOBAL IMAST 2016
PASADO 24/10/2016 - 30/06/2017 PROGRAMA SANTANDER YUZZ (2016-2017)
PASADO 12/09/2016 - 16/05/2017 Abierto plazo de inscripción del curso AKADEMIA YOU PROJECT
PASADO 15/06/2016 - 17/06/2016 Jornadas Formativas de Verano MUJERES UNIVERSITARIAS Y EMPRESARIAS
PASADO 28/04/2016 - 13/06/2016 Curso “CoMprende: Competencias para el Emprendimiento de las Mujeres”
PASADO 07/04/2016 - 15/05/2016 IV Edición del Concurso de Elevator Pitch para Emprendedores
PASADO 26/02/2016 - 29/04/2016 Model2Market 2016 (ampliado plazo hasta 29 abril)
PASADO 23/02/2016 - 05/05/2016 XV CONCURSO DE IDEAS EMPRESARIALES INNOVADORAS DE LA USC (Año 2016)
PASADO 20/10/2015 - 12/12/2015 LA EOI IMPARTE, EN NOVIEMBRE, EN LA USC LA ACCIÓN FORMATIVA GRATUITA: “INICIATIVA EMPRENDEDORA”
PASADO 01/09/2015 - 31/05/2016 Akademia Project 2015-2016
PASADO 20/04/2015 - 20/05/2015 LA ESCUELA DE NEGOCIOS EOI IMPARTE EN LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO LA ACCIÓN FORMATIVA: “INICIATIVA EMPRENDEDORA”
PASADO 01/01/2015 - 31/05/2015 Concurso Elevator Pitch
PASADO 10/11/2014 - 11/12/2014 ACCIÓN FORMATIVA: “INICIATIVA EMPRENDEDORA” campus de Santiago y Lugo
PASADO 21/10/2014 - 12/05/2015 Curso de innovación AKADEMIA (Fundación Bankinter)
PASADO 17/07/2014 - 01/09/2014 ABIERTO EL PRAZO DE INSCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR, A TRAVÉS DE LA USC, EN EL PROGRAMA BOOSTER – E.
PASADO 05/05/2014 - 15/05/2014 REDEMPRENDIA SPIN2014: LA GRAN CITA DEL EMPRENDIMIENTO UNIVERSITARIO IBEROAMERICANO
PASADO 21/04/2014 - 26/06/2016 Programa ARGOS 2015
PASADO 15/04/2014 - 24/04/2014 Abierto el plazo para participar en el Programa yUZZ
PASADO 01/04/2014 - 19/05/2014 ACCIÓN FORMATIVA "INICIATIVA EMPRENDEDORA" DA EOI
PASADO 18/11/2013 - 23/12/2013 PROGRAMA INICIATIVA EMPRENDEDORA: PROCESO DE CREACIÓN DE EMPRESAS
PASADO 11/10/2013 ERASMUS Info Day para Empresarios de Acogida
PASADO 17/09/2013 - 31/12/2013 Programa AKADEMIA de la Fundación Bankinter 2013-14
PASADO 06/06/2013 ENCUENTRO TRANSFRONTERIZO: 3 CLAVES PARA EL ÉXITO DE LAS SPIN-OFFS
PASADO 01/06/2013 - 31/12/2013 ARGOS – CREANDO EQUIPOS EMPRENDEDORES
PASADO 12/04/2013 - 10/06/2013 PROGRAMA "INICIATIVA EMPRENDEDORA: PROCESO DE CREACIÓN DE EMPRESAS"
PASADO 30/10/2012 PRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE GESTORES DE INNOVACIÓN DE GALICIA
PASADO 25/10/2012 PRESENTACIÓN FONDO DE EMPRENDEDORES FUNDACIÓN REPSOL EN LA USC
PASADO 22/10/2012 - 30/11/2012 PROGRAMA DE GENERACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES
PASADO 02/10/2012 - 07/05/2013 CURSO DE INNOVACIÓN 360º (edición 2012-2013)
PASADO 11/09/2012 - 14/09/2012 CURSO "EMPRENDEDOR UNIVERSITARIO"
PASADO 01/07/2012 - 15/10/2012 CONCURSO ENEL LAB
PASADO 21/05/2012 JORNADA SOBRE VALORIZACIÓN DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN. SANTIAGO
PASADO 24/11/2011 - 25/11/2011 TRAINING COURSE ON NANOMATERIALS AND HYBRID MATERIALS (AVEIRO, PORTUGAL)
PASADO 27/10/2011 - 28/10/2011 ICT FINANCE MARKETPLACE (POZNAN, POLONIA)
PASADO 01/10/2011 - 15/12/2011 CONCURSO DE PROYECTOS EMPRESARIALES INNOVADORAS DE LA USC (XII EDICIÓN)
PASADO 15/06/2011 - 16/06/2011 ICT FINANCE MARKETPLACE (BRUSELAS)
PASADO 01/04/2011 - 31/05/2011 CONCURSO DE IDEAS EMPRESARIALES INNOVADORAS DE LA USC (XII EDICIÓN)
PASADO 15/12/2010 - 15/03/2011 CONCURSO DE PROYECTOS EMPRESARIALES INNOVADORAS DE LA USC (XI EDICIÓN)
PASADO 18/11/2010 - 19/11/2010 X CONGRESO USC SOBRE EMPRENDIMIENTO UNIVERSITARIO
PASADO 26/10/2010 - 30/11/2010 SEMINARIO DE PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL
PASADO 04/06/2010 - 06/06/2010 STARTUP WEEKEND GALICIA
PASADO 04/06/2010 - 30/10/2010 PROGRAMA FORMATIVO "SAE AO MERCADO"
PASADO 01/04/2010 - 30/06/2010 CONCURSO DE IDEAS EMPRESARIALES INNOVADORAS DE LA USC 2010
PASADO 15/12/2009 - 15/03/2010 CONCURSO DE PROYECTOS EMPRESARIALES INNOVADORAS DE LA USC (X EDICIÓN)
PASADO 27/10/2009 - 26/11/2009 SEMINARIO DE PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL
PASADO 15/10/2009 - 30/11/2009 CONCURSO DE IDEAS EMPRESARIALES INNOVADORAS DE LA USC 2009
PASADO 29/06/2009 - 30/06/2009 IX CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE CREACIÓN DE SPIN-OFFS UNIVERSITARIOS (Santiago de Compostela, 29 y 30 de junio de 2009)
PASADO 15/12/2008 - 13/03/2009 CONCURSO DE PROYECTOS EMPRESARIALES INNOVADORAS DE LA USC (IX EDICIÓN) Ampliado el plazo hasta el 13 de marzo de 2009
PASADO 13/10/2008 - 06/11/2008 SEMINARIO DE PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL
PASADO 06/10/2008 - 28/11/2008 CONCURSO DE IDEAS EMPRESARIALES INNOVADORAS DE LA USC 2008
PASADO 29/05/2008 - 30/05/2008 VIII CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE EMPRENDIMIENTO UNIVERSITARIO. Santiago de Compostela
PASADO 20/05/2008 - 03/06/2008 SEMINARIO DE GENERACIÓN Y MADURACIÓN DE IDEAS
PASADO 24/03/2008 - 28/03/2008 CURSO DEL EMPRENDEMIENTO UNIVERSITARIO: Lo que te interesa saber antes de crear tu empresa
PASADO 12/03/2008 - 13/03/2008 CURSO “LA REFORMA DEL PLAN GENERAL CONTABLE Y SU INCIDENCIA EN EL SOFTWARE DE GESTIÓN DE LA EMPRESA”
PASADO 27/12/2007 - 28/12/2007 TALLER “PRESENTACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS AL VII PROGRAMA MARCO”
PASADO 19/11/2007 - 18/02/2008 Concurso de Proyectos Empresariales Innovadores de la USC 2007 [AMPLIADO EL PLAZO HASTA EL 18 DE FEBRERO DE 2008]
PASADO 12/11/2007 - 16/11/2007 SEMANA DEL EMPRENDIMIENTO UNIVERSITARIO
PASADO 06/11/2007 - 13/12/2007 SEMINARIO DE PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL
PASADO 25/10/2007 CURSO INTERNET EN LA EMPRESA
PASADO 16/10/2007 - 30/10/2007 SEMINARIO DE GENERACIÓN Y MADURACIÓN DE IDEAS
PASADO 09/10/2007 JORNADA “OPTIMIZACIÓN DE HERRAMIENTAS TIC
PASADO 01/10/2007 - 30/11/2007 CONCURSO DE IDEAS EMPRESARIALES INNOVADORAS DE LA USC 2007
PASADO 28/06/2007 VII CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE EMPRENDIMIENTO UNIVERSITARIO (Universidad de Santiago de Compostela)
PASADO 14/06/2007 JORNADA Las TIC en la gestión económico financiera
PASADO 21/05/2007 MESA DE EXPERTOS EN E-LEARNING
PASADO 20/03/2007 ENCUENTRO TRANSNACIONAL DE EMPRESAS DEL SECTOR TIC
PASADO 19/01/2007 VII CONCURSO DE PROYECTOS EMPRESARIALES INNOVADORES DE LA USC
PASADO 17/11/2006 VII CONCURSO DE IDEAS EMPRESARIALES INNOVADORAS DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
PASADO 15/11/2006 SEMINARIO DE PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL
PASADO 17/06/2006 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON UNIVERSITY ENTREPRENEURSHIP. 15-16 Junio, Santiago de Compostela
PASADO 24/05/2006 Curso para Emprendedores Universitarios: Pasos a dar para crear tu propia empresa
PASADO 16/01/2006 VI CONCURSO DE PROYECTOS EMPRESARIALES INNOVADORES DE LA USC
PASADO 09/06/2005 5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON UNIVERSITY ENTREPRENEURSHIP
PASADO 21/11/2004 CONCURSO DE PROYECTOS
PASADO 12/11/2004 V CONCURSO DE IDEAS EMPRESARIAIS INNOVADORAS DA USC
PASADO 26/10/2004 CURSO PARA A ELABORACIÓN DUN PLAN DE EMPRESA
PASADO 20/10/2004 SEMINARIO DE PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL
PASADO 08/06/2004 4º CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE SPIN OFF ACADÉMICO Y CAPITAL RIESGO
PASADO 24/04/2004 SEMINARIO DE GENERACIÓN Y MADURACIÓN DE IDEAS
PASADO 18/06/2003 WORKSHOP SOBRE SPIN OFF Y FINANCIACIÓN
PASADO 18/06/2003 WORKSHOP SOBRE SPIN OFF
PASADO 30/05/2003 GANADORES DEL IV CONCURSO DE IDEAS EMPRESARIALES E INNOVADORAS DE LA USC

 

 
 
PAIT
empresas incubadas
 
Relación de empresas incubadas y domiciliadas con UNINOVA.

ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
---
 
(c) 2005 UNINOVA, Sociedade para a Promoción de Iniciativas Empresariais Innovadoras, S.L.  | Texto legal
AENOR AENOR